Voorbereiding op het Inburgeringsexamen

We oefenen voor de onderdelen lezen, luisteren, schrijven en spreken. Verder bereiden we u voor op de onderdelen KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij) en ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt). We gebruiken onder andere: De Opmaat en Van Start.

Voorbereiding op het Staatsexamen I of II

We gebruiken hiervoor bestaande methodes zoals De Sprong en De Finale en u gaat oefenen met voorbeeldexamens.

Niveau hoger dan Staatsexamen II

Heeft u uw Staatsexamen II gehaald en wilt u uw Nederlands nog verder ontwikkelen, dan kunt u deze lessen volgen. We gebruiken onder andere het boek Nederlands naar perfectie.

Uitspraaklessen

Voor sommige anderstaligen is de uitspraak van het Nederlands een probleem. We gaan oefenen om uw uitspraak te verbeteren. We oefenen ook met het accent in woorden en zinnen. We gebruiken boeken als Uitspraaktrainer in de les en Taaltempo. Deze lessen zijn geschikt voor elk niveau.

Nederlands op het werk

In deze lessen leert u de specifieke vaktaal van uw vakgebied, bijvoorbeeld de medische sector. Ook hoe u moet vergaderen, notuleren, werkbriefjes schrijven, functioneringsgesprekken voeren, enz. We gebruiken bestaande methodes als De taal van de verpleging en Nederlands op de werkvloer.

Alleen spreken of alleen schrijven

U kunt ook lessen volgen waarin u alleen spreken of schrijven oefent. Deze lessen zijn geschikt voor elk niveau. We gebruiken bestaande methodes en eigen materiaal.

Trainingen op maat

Als u specifieke wensen heeft (bijvoorbeeld op het gebied van grammatica, een afstudeerscriptie schrijven, een sollicitatiegesprek oefenen enzovoort) neem dan contact met ons op via dit formulier . Wij verzorgen graag een training op maat voor u.