Prijzen

1 persoon 2-4 personen 5 of meer personen
per les 17,50-40 euro 17,50-25 euro p.p. 15-20 euro p.p.

Ook andere opties mogelijk.