Voorbereiding op het Inburgeringsexamen

U gaat uzelf voorbereiden om het Inburgeringsexamen te halen. We oefenen voor het gedeelte KNS (Kennis der Nederlandse Samenleving), TGN (Toets Gesproken Nederlands) en/of het Praktijkexamen. We doen oefenassessments en oefentoetsen. We gebruiken onder andere: IJsbreker, Code Plus, de Opmaat en eigen materiaal. Per les moet u op ongeveer 2 uur huiswerk rekenen.

Voorbereiding op het Staatsexamen I of II

U gaat uzelf voorbereiden om het Staatsexamen I of II te halen. U gaat oefenen met voorbeeldexamens. Alle onderdelen die u nog niet goed kunt, gaan we extra oefenen, bijvoorbeeld: grammatica, zinnen afmaken, kortere of langere spreekopdrachten, brieven en teksten schrijven, luisteren enzovoort. We gebruiken hiervoor bestaande methodes zoals Nederlands in Actie, Beter Nederlands, de Sprong, Finale en eigen materiaal. U maakt per les gemiddeld 2 uur huiswerk. Als u meer maakt leert u sneller!

Niveau hoger dan Staatsexamen II

Heeft u uw Staatsexamen II gehaald en wilt u uw Nederlands nog verder ontwikkelen, dan kunt u deze lessen volgen. We werken met de vier taalvaardigheden, namelijk: Schrijven: U gaat langere teksten, essays en brieven leren schrijven, op diverse gebieden Lezen : U gaat specialistische artikelen en langere teksten uit diverse kranten en van Internet lezen. Spreken : U oefent met steeds vloeiender spreken (fluency) en het gebruiken van een uitgebreide woordenschat op uw specifieke vakgebied en allerlei andere gebieden. Ook leert u diverse veel voorkomende Nederlandse uitdrukkingen te gebruiken. Luisteren: U leert uitgebreide betogen over complexe en abstracte onderwerpen te volgen. Ook leert u veel Nederlands idioom te begrijpen. We maken gebruik van radio, luisterteksten en eigen materiaal. We gebruiken onder andere het boek Hogerop.

Uitspraaklessen

Voor sommige anderstaligen is de uitspraak van het Nederlands een probleem. We gaan met U kijken waar U moeite mee heeft. Vervolgens gaan we oefenen om uw uitspraak te verbeteren. We oefenen ook met het accent in woorden en zinnen. We gebruiken voicerecorders, computeroefeningen, eigen materiaal en boeken als Uitspraaktrainer in de les en Taaltempo. Deze lessen zijn geschikt voor elk niveau.

Nederlands op het werk

Werken in Nederland is vaak anders dan in andere landen, zowel wat betreft het taalgebruik als de werkcultuur. In deze lessen leert U hoe het er in Nederland bij verschillende bedrijven en instellingen aan toe gaat. U leert ook hoe u moet vergaderen, notuleren, werkbriefjes schrijven, functioneringsgesprekken voeren. En u leert de specifieke vaktaal van uw vakgebied, bijvoorbeeld de medische sector. We gebruiken bestaande methodes als De taal van de verpleging, Nederlands op de werkvloer en eigen materiaal.

Alleen spreken of alleen schrijven

Sommige anderstaligen hebben speciaal moeite met spreken, of juist met schrijven. U kunt dan lessen volgen waarin u alleen spreken of schrijven oefent. Deze lessen zijn geschikt voor elk niveau. We gebruiken bestaande methodes als Lees en Schrijf, Lezen, las, gelezen, en eigen materiaal.

Trainingen op maat

Als u specifieke wensen heeft (bijvoorbeeld op het gebied van Grammatica, een afstudeerscriptie schrijven, een sollicitatiegesprek oefenen enzovoort) neem dan contact met ons op via dit formulier . Wij verzorgen graag een training op maat voor u.

All for Joomla All for Webmasters