Groepslessen en individuele lessen

  • Op alle niveaus van A1 t/m C1
  • Voorbereiding op het inburgeringsexamen
  • Voorbereiding op het Staatsexamen I en II
  • Nederlands boven Staatexamen II
  • Uitspraaklessen
  • Nederlands op het werk
  • Alleen spreken of alleen schrijven
  • Trainingen op maat

 Waarom Taalles Utrecht?

  • Uitleg in uw eigen taal (Engels, Frans, Spaans en Turks)
  • Leren in uw eigen tempo
  • Duur van de lessen in overleg
  • Starten op elk moment